Arkiv pr måned: august 2017

BOH og Inge Tangerås har inngått forliksavtale

Bergen og Omland havnevesen(BOH) og Inge Tangerås har blitt enige om vilkårene for å avslutte Tangerås sitt ansettelsesforhold som havnedirektør i Bergen. Forliket innebærer at Tangerås sitt ansettelsesforhold opphører 31. august 2017 og at...

Bru og tunnel alternativ til ferge

Geologiske undersøkelser av undersjøiske forhold og framtidas ferjeteknologi inngår utredningen av fremtidig kryssing av Hadselfjorden.  Både bru og undersjøisk tunnel kan være alternativ til fergesambandet Melbu–Fiskebøl. Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte...