Cxense Display

Monthly Archive: august 2017

BOH og Inge Tangerås har inngått forliksavtale

Bergen og Omland havnevesen(BOH) og Inge Tangerås har blitt enige om vilkårene for å avslutte Tangerås sitt ansettelsesforhold som havnedirektør i Bergen. Forliket innebærer at Tangerås sitt ansettelsesforhold opphører 31. august 2017 og at...

Nye haller på Husøy

Sea-Cargo AS tar første steg mot Husøy som hub: To nye lagerhaller oppføres i samarbeid med Karmsund Havn IKS. Sea-Cargo og Karmsund Havn IKS inngikk i 2016 en avtale om tilrettelegging og utvikling av...

Bru og tunnel alternativ til ferge

Geologiske undersøkelser av undersjøiske forhold og framtidas ferjeteknologi inngår utredningen av fremtidig kryssing av Hadselfjorden.  Både bru og undersjøisk tunnel kan være alternativ til fergesambandet Melbu–Fiskebøl. Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte...

Landstrøm også i Sandefjord

Med det nye landstrømanlegget i Sandefjord, som klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet lørdag, har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i havnene. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og...

Står ferdig på senhøsten

Namsos Tømmerkai skal stå ferdig etter planen 1. november. Det bekrefter prosjektleiar Odd Helge Søraunet i Trondheim Havn overfor kystskogbruket.no. Arbeidet på den nye tømmerkaia i Namsos (Kiskaia) startet opp i midten av juni....

Får Norges mest digitale havn

Opp mot 100 rutine- og kontrolloppgaver som Kristiansand Havn før gjorde manuelt er nå digitalisert via en ny app- og mobilløsning for bedrifter. – Vi har fått en helt ny hverdag, sier havnedirektør Halvard...

Runde fyr runder 250

2. september markeres det at det er 250 år siden det første kullfyret ble tent på Runde. Markeringen finner sted på selve fyrstasjonen, der det blir både gratiskonsert med Ola Bremnes og Runde blandakor,...

God utvikling for Aarhus Havn

Aarhus Havn realiserte i halvår 2017 et driftsresultat på DKK 40 millioner, som er en økning på 48 prosent sammenlignet med 2016. Resultatet er en konsekvens av at Aarhus Havn har hatt betydelig fremgang...

Ønsker seg til Pukneset

Sentrale næringslivsaktører etterlyser nok en gang direkte kontakt med Sør-Varanger kommune om partnerskap i den nye havneterminalen Høybukta vest. De ønsker seg til Pukneset. I februar gikk kommunestyret i Sør-Varanger inn for å regulere...

’Større og færre havneselskap’

Kystdirektør Kirsti Slotsvik etterlyste satsing på høyere utdanninger, større og færre havneselskap og flere søknader på incentivordningene for å få gods fra vei til sjø. Kystdirektøren kom med flere innspill og forslag om riktig...