’Ødelegger Tønsberg som havneby’

Kaldnes på Nøtterøy-siden. Det gamle Kaldnes Mek. Er blitt et stort boligkompleks, mens byens vertstradisjon ivaretas av Agility Subsea Fabrication, som inngår i Agility Group. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

I Tønsberg brygger det opp til storm rundt jernbaneutbyggingen. – Nøtterøy-alternativet vil ødelegge Tønsberg som havneby, sier ordfører Petter Berg (H) til Aftenposten.

Når utbyggingen av det såkalte indre InterCity-triangelet er klart i 2024, vil det ta bare én time med tog fra Tønsberg til Oslo. I Tønsberg utredes fortsatt alternativene for trasévalg og stasjonsplassering. Bane Nor har to foretrukne traseer. Akkurat nå er høringsperioden avsluttet i Tønsberg, og innspillene som er kommet, er til behandling. De skal lede til et nytt planprogram.

Kartbilde av Tønsberg havn med Kanalen. (Foto: Tønsberg havn)

Her vil ordfører Petter Berg (H) jobbe for å få inn et tredje alternativ til utredning: Jarlsbergtraseen. Han går til kamp mot Nøtterøy-alternativet, som Bane Nor tviholder på som alternativ. Det er det eneste alternativet som sikrer at stasjonen blir liggende i sentrum.

Ordfører Petter Berg: – Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. (Foto: Tønsberg Høyre)

– Nøtterøy-alternativet vil ødelegge Tønsberg som havneby, som vi har vært i over 1000 år. Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier ordfører Petter Berg, bl.a. med henvisning til at en bro over Kanalen vil stenge Tønsberg Havn inne.

En bro over Kanalen vil stenge Tønsberg Havn inne. Her et ferskt webkamerabilde, med samme motiv som bildet på toppen, men her med Tønsberg-siden av Kanalen i forgrunnen med ’Kysten I’ ved kai. (Foto: Tønsberg havn)

(Kilde: Aftenposten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte artikler