Vil avhende Stave fiskerihavn

Utsyn over Stave. (Foto: vesteraalen.info)

Fiskeridirektoratet mener Stave havn bør avhendes som statlig fiskerihavn.

Det framgår av et brev fra Fiskeridirektoratet til Kystverket. Der opplyses det at Stave havn er ei av tre havner som i denne omgang er til vurdering, melder Bladet Vesterålen/blv.no.

Benyttes ikke

– Stave havn benyttes per i dag ikke som fiskerihavn, og vi har heller ingen opplysninger om at det er knyttet annen næringsaktivitet til denne havna.Vi finner det heller ikke sannsynlig at denne havna vil være et reelt alternativ i forbindelse med fremtidig etablering av næringsaktivitet i form av fiske eller akvakultur, skriver seksjonssjef Håvard Dekkerhus.

– Ut fra det faktum at det ikke er registrert noen næringsaktivitet tilknyttet Stave havn finner Fiskeridirektoratet region Nordland å kunne tilrå at denne havna avhendes som statlig fiskerihavn, utdyper han.

Var større planer

Moloen i Stave havn er om lag 60 meter lang. I forprosjekt for mindre fiskerihavner i Nordland fylke utgitt av Kystdirektoratet i september 1978 er det omtale av Stave.

– Den gang var det større planer for å forbedre havneforholdene på Stave. Nokså omfattende moloutbygging var tiltenkt, går det fram.

Nærmeste fiskerhavn fra Stave er Nordmela, som i dag er den viktigste fiskerihavna på vestsida av Andøya.

(Kilde: Bladet Vesterålen/blv.no)

Relaterte artikler