Mandal Tømmerkai i rute

Kystskogbruket, her representert ved Helge Kårstad, fotografert på dagens kai på Gismerøya i Mandal. (Arkivfoto: Karl G. Damli/Flyksmannnen i Aust- og Vest-Agder)

Arbeidet med tømmerkaia i Mandal er i rute og ordførar Alf Erik Andersen sier at den etter planen skal vere ferdig 1. November, melder kystskogbruket.no.

Med ei lengde på 120 meter blir dette ein av dei største tømmerkaiane i Norge og med eit årleg utskipingskvantum inntil 200 000 kbm tømmer.

Tømmerkaier AS opplyser at arbeidet går greit og tømmerkaia skal etter planen vere ferdig ca. 1. november.

Totalkostnaden er på ca. 70 millionar kroner, der skogdelen utgjer kring 40 prosent. Resten er finansiert av Mandal Havn KF og kommuane i Lindesnesregionen (Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral).

(Kilde: kystskogbruket.no)

Relaterte artikler