60 millioner til rydding av plast

Rekordstore mengder marint avfall ble nylig samlet inn på Vestlandet. (Foto: Friluftsrådet Bergen og omegn)

Regjeringen deler ut ytterligere 25 millioner kroner til organisasjoner som vil rydde kysten for plast.  Hittil i år har regjeringen totalt bevilget 60 millioner kroner til rydding av strandkanten og sjøbunnen for plast.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for pengene til plastrydding i årets revisjon av statsbudsjettet.

Trehnges langt mer kunnskap

– Uten midler og uten en statlig strategi mot marin forsøpling, klarer vi ikke å vinne over plastmonsteret i havet, sier Rebekka Borsch, stortingsrepresentant for Venstre.

Før sto frivillige for all rydding av strender og sjøbunn i Norge, men fen for to år siden fikk vi en tilskuddsordning mot forsøpling av havet.

Borsch påpeker at det fortsatt trengs langt mer kunnskap om marin forsøpling.

–Derfor er det svært viktig at vi fortsetter å bruke penger på opprydding, forskning og kartlegging.

Bra tiltak

– Det er et bra tiltak for å rydde strendene langs norskekysten. Det handler jo mye om estetikk og at folk ønsker å se at det er rent på stranden de besøker. Det er fint, men vi vet at hovedmengden av all plast er på havbunnen, og vi har en stor utfordring med å rydde plasten der, sier seniorforsker ved Norsk polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen, som til daglig forsker på miljøgifter og plastforurensning på Svalbard.

Plasten på strendene utgjør mellom 10 og 15 prosent av all plast i havet, mens omtrent 70 prosent ligger på havbunnen.

(©NTB)

 

Relaterte artikler