Hurtigrutedommen rettskraftig

Styret i Bodø havn har grunn til å være både lettet og glad. Adelheid Kristiansen sittende nr. to fra høyre – med avtroppende havnedirektør Ingvar Mathisen på sin høyre side. (Foto: Bodø havn)

Høyesterett har enstemmig sagt nei til å behandle tvistesaken Hurtigruten reiste mot Bodø havn.

– Vi er svært fornøyd med at anken ble forkastet av ankeutvalget i Høyesterett. Det betyr at dommen fra Lagmannsretten med full seier til Bodø Havn gjøres rettskraftig, sier styreleder i Bodø Havn, Adelheid Kristiansen i en pressemelding.

Beslutningen

Hålogaland Lagmannsrett frifant i dom den 4. april Bodø Havn på alle punkter i saken som Hurtigruten reiste mot havna. Hurtigruten anket dommen og i dag kom denne beslutningen fra Høyesteretts ankeutvalg:

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett, jfr. Tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.»

Handlet om tre forhold

Saken i Lagmannsretten i januar handlet kort beskrevet om tre forhold:

  • Kunne Bodø Havn ta betalt kaivederlag for begge de to hurtigruteskipene som anløper Bodø hvert døgn?
  • Har Bodø Havn beregnet sine priser og betingelser ovenfor Hurtigruten på en måte som er i strid med konkurranseloven?
  • Bedriver Bodø Havn ulovlig samarbeid med andre havner og Norsk Havneforening om priser og forretningsvilkår ovenfor Hurtigruten, i strid med konkurranseloven?

Dommen i Hålogaland Lagmannsrett ga Bodø Havn fullt medhold, og ila Hurtigruten alle saksomkostninger. Når Høyesteretts ankeutvalg nå har avvist Hurtigrutens anke gjøres dommen fra Lagmannsretten rettskraftig.

Lettet og glad

– Vi i Bodø Havn er lettet og glad for at denne saken nå er endelig avgjort og at vi kan legge den langvarige rettsstriden bak oss. Nå ønsker vi å se fremover og normalisere vårt forhold til Hurtigruta. Dette har vært en tidskrevende og utfordrende prosess for oss, og nå ser vi frem til å konsentrere oss enda mer om det viktige arbeidet med å legge til rette for økt sjøtransport og effektive logistikkløsninger for sjøfarten, sier Kristiansen.

Relaterte artikler