Endring i farledsbevis inn til Andenes

Andenes bokstavelig innebygd i havna. (Foto: Kystverket)

Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter.

Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse av normale losoppdrag for Andenes.

Grensen på 75 meter ble fastsatt for mange år siden og med utgangspunkt i en annen type fartøyer enn de som opererer på kysten i dag. Under finnes høringsdokumenter til endring i lospliktforskriften, lokalt for Andenes. Frist for høringssvar er 20. august.

Her finner du høringsdokumenter til endring i lospliktforskriften, lokalt for Andenes.

(Pressemelding fra Kystverket)

Relaterte artikler