Investerer 150 millioner i Verdal

Arkivfoto: Verdal havn med kalklagrene.

Norcem og Verdalskalk inngår avtale med Trondheim Havn om utbygging av havneanlegg for utskiping av kalkstein i Verdal, med en kostnadsramme på 150 millioner kroner.

Det betyr at skipsstørrelsen som brukes til transport av kalkstein kan mer enn dobles.

Havna er et viktig ledd i transporten av kalk som brukes til ulike formål innen industri, landbruk og sement.

– Utvidelsen av havna i Verdal gjør den til en nasjonal viktig havn for utskiping av kalk, og er et godt eksempel på hvor viktig samarbeid mellom næringslivet og offentlige aktører er, uttaler Einar Hjorthol, direktør for Trondheim Havn i en pressemelding.

 

 

Relaterte artikler