Ny kai og utskipningsanlegg i Verdal

Arkivfoto: Verdal havn

Norcem og Verdalskalk har inngått nye avtaler som bl.a. innebærer ny kai og utskipningsanlegg i Verdal.

Dette går fram av en pressemelding som ble sendt ut onsdag ettermiddag.

Fremtidige behov

For å møte fremtidige behov for uttak av større volumer og håndtering av dette har partene nå inngått nye, langsiktige avtaler. Avtalene omfatter drift av uttak på forekomsten i Tromsdalen, leveranser av kalkstein og etablering av ny kai og utskipningsanlegg i Verdal Havn, skriver selskapene i pressemeldingen.

Både Norcem og Verdalskalk har langsiktige avtaler om uttak av kalkstein med grunneierne i Tromsdalen. Verdalskalk har driftet kalksteinsbruddet siden 1991, med leveranser av kalkstein til kalkindustri i Norge og utlandet. Norcem har årlig tatt opp mot 400 000 tonn kalkstein fra Verdal til sementproduksjon i Brevik.

100 års-perspektiv

– Ressursen i Verdal er av stor betydning for Norcem og framtidig sementproduksjon i Norge. Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Verdalskalk, og er glade for at vi nå har på plass nye avtaler som i større grad tar høyde for framtidig aktivitetsnivå i et langt tidsperspektiv. Dette vil bidra til ytterligere verdiskapning i Verdal-regionen, sier Per Brevik, direktør for bærekraft og alternative brensler i HeidelbergCement, som er eierselskapet til Norcem.

Sikring av ressursgrunnlaget i et 100-årsperspektiv har vært et avgjørende mål for Verdalskalks eiere i arbeidet med avtalene. Videre er et samarbeid mellom kalk- og sementindustrien helt avgjørende for en bærekraftig utnyttelse av resursen. Dette har vært helt avgjørende for oss, tilføyer Sten Solum, konsernsjef i Franzefoss Minerals AS og styreleder i Verdalskalk.

Relaterte artikler