Transportkjøpere i fokus

Samferdselspolitikk, klimautfordringer og lønnsomhet er stikkord for årets Transport- og Logistikk-konferanse. – Vi håper dette er et program som treffer også havnene på områder de er opptatt av, sier direktør for Transport & Logistikk 2017, Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

– 23. og 24. oktober er det klart for den 59. utgaven av Transport og Logistikk-konferansen. Dette er en viktig møteplass for beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen, sier Frøise.

Frøise opplyser at de ikke minst har tatt grep for å imøtekomme tilbakemeldingene om at konferansen de siste årene har vært alt for mye rettet mot transportutøverne. Årets valg av temaer og foredragsholdere skal derfor gjøre konkurransen mer attraktiv for vareeiere og transpotører, to av sporene begge dager være dedikert transportkjøpere og vareeiere.

Du kan lese mer om Transport og logistikk 2017 i vår papirutgave som er i postkassene i neste uke.
Du kan også besøke konferansens nettside.

Relaterte artikler