Båtsfjord Sentralfryselager utvider

Kystverket gjør Båtsfjord havn i Finnmark dypere. Prosjektet skal være ferdig i 2018. Nå skal fryseriet utvides. (Foto: Kystverket)

Kystverket er i full ferd med å gjøre Båtsfjord havn i Finnmark dypere, et prosjekt som skal sluttføres neste år. Nå intensiverer den lokale havnemyndigheten prosessen med å befeste sin posisjon som fiskerihovedstad lengst i nord ved å utvide fryseriet.

– Vi ønsker å vokse videre i kapasitet, samtidig som vi reinvesterer i sentralfryselageret til det beste for bedriften og fiskerihovedstaden Båtsfjord. Vi vet at sentralfryselageret er svært viktig for næringslivet i Båtsfjord, samtidig som man er viktig for og fortsatt kunne være en komplett fiskerihovedstad, skriver styreleder Geir Knutsen i en pressemelding.

Endte på lager i Tromsø

– Utviklingen av selskapet i de senere årene har ført til at kundegruppen og omsetningen har vokst. Skal vi fortsatt være en foretrukket samarbeidspartner, så må vi øke vår kvantitet på lagringsplass, samtidig som vi beholder fokuset på kvalitet.

25 prosent av torskelandingene i Råfisklagets distrikt, endte på to fryselager i Tromsø i 2016. Dette er råstoff som burde kunne leveres nærmere fiskefeltene ved vårt sentralfryseanlegg i Båtsfjord.

”Båtsfjord Havn dog den beste”

– Vi utvider for å imøtekomme våre kunder, økt etterspørsel og for å vise at ”Båtsfjord Havn er dog den beste”, fremholder styreleder og Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen.

 

Relaterte artikler