“På vei til nullutslippshavn”

Geir Lippestad: – Vi trenger gode landstrømløsninger. (Foto: Sturlason)

Oslo Havn inviterer til dialogkonferanse 23. juni 2017.

–  Vi tar Oslo kommunes miljøambisjoner om nullutslipp på alvor og inviterer markedet til å bidra til å finne de beste løsningene for landstrøm. Oslo Havn har fått ni millioner i Enovastøtte for å bygge et landstrømsanlegg til utenlandsferger på Vippetangen. Vi ønsker innspill til fremtidsrettede løsninger som kan løse flere behov, skriver Osla Havn I en pressemelding.

Høye ambisjoner

– Oslo har svært høye ambisjoner på klimafeltet og vil kutte nær alle klimautslipp innen 2030. Oslo Havn er en svært viktig aktør i dette arbeidet. For å få gode effektive løsninger for fremtiden, må vi også ha bransjen med på laget. Når flere varer, gods og personer reiser kollektivt på sjøen er det mulig å halvere klimautslippene fra transport. Gode landstrømløsninger blir et viktig premiss for dette, sier Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap.

Oslo Havn kan bidra

– Oslo havn kan bidra til at byen når sine miljømål. Vi vil flytte transport av varer og gods fra vei til sjø for å redusere kø på veiene, klimautslipp og gi bedre byluft. Samtidig kan sjøtransporten bli enda mer miljøeffektiv. Vi tror på partnerskap og dialog om praktiske gode løsninger for å gå mot lavere utslipp og gjøre sjøtransporten enda mer konkurransedyktig. Min forventning er at dialogkonferansen skal vise oss de teknologiske mulighetene og hvilke kostnader og miljøeffekter de fører med seg, sier havnestyreleder, Roger Schjerva.

Ønsker mer fleksible landstrømløsninger

Dialogkonferansen gjennomføres i Oslo Havns lokaler. På konferansen vil Oslo Havn invitere til dialog om mer fleksible landstrømløsninger. Samtidig åpner vi opp for innspill om framtidens skip og behov, og hvordan havna kan tilrettelegge for dette. Leverandører får presentere egne løsninger på ordinære landstrømanlegg og mulige flerbruksløsninger på sikt, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.

 

Relaterte artikler