Får ikke kommunal pengehjelp

Storkaia i Kristiansund. (Illustrasjonsfoto: Kristiansund og Nordmøre Havn KF)

Rådmann Randi Dyrnes i Sunndal mener Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) må håndtere tilbakebetalingen av 17,7 millioner i anløpsavgift uten pengehjelp fra eierkommunene.

Det melder Tidens Krav/tk.no. Sunndal kommunestyre diskuterte situasjonen i havneselskapet på sitt møte onsdag, og sender nå et enstemmig innspill til generalforsamlingen:

”Sunndal kommunestyre foreslår følgende innspill til vår eierrepresentant i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sitt havnerådsmøte 28.07.2017:

Redusert anløpsavgift må håndteres innenfor selskapets rammer uten innkreving av kapitalinnskudd fra eierne. Havnerådet må sørge for å bringe formelle forhold rundt regnskap, styremedlemmer og styreposisjoner i orden.”

 

Relaterte artikler