Mathisen innstilt som ny direktør i Oslo

Ingvar Mathisen (48) er innstilt som ny havnedirektør i Oslo. Havnestyret sluttet seg 15. juni til innstilingen og ber styrets leder gå i videre dialog med Ingvar Mathisen med sikte på å tilby han stillingen som havnedirektør i Oslo Havn KF.

Ingvar Mathisen kommer sist fra stillingen som havnedirektør i Bodø.

– Oslo Havn står overfor mange utfordrende oppgaver med fokus på å utvikle havna og havnedriften videre,  for å sikre at mer gods kommer den miljøeffektive sjøveien til Norges største havn.  Vi har hatt mange kvalifiserte søkere med god kompetanse og erfaring og har gjennom en grundig prosess snakket med flere aktuelle kandidater. Når vi nå har valgt å innstille Ingvar Mathisen som ny havnedirektør har vi særlig lagt vekt på hans erfaring, forståelse og kompetanse for å drive havn, i spennet mellom den offentlige forvaltning og det kommersielle markedet, og som en samfunnsaktør. Vi har tro på at Ingar Mathisen kan lede Norges største havn mot ytterligere vekst og utvikling, sier styreleder Roger Schjerva.

 

Ingvar Mathisen er 48 år og har de siste 12 år vært havnedirektør i Bodø havn. Han har også flere års erfaring fra nasjonal og internasjonal shipping som Marketing Manager Midle East og  i firmaet Leif Høegh & Co.  Mathiesen har også viktig erfaring med transport og logistikk fra konsulentfirmaet Transportutvikling AS.  Han er utdannet siviløkonom, med fordypning i ledelse, markedsføring og International Business. Han har i tillegg gjennomført et MBA-program innenfor «Fordypning strategisk ledelse».

 

Det var i alt 48 som søkte på jobben som ny havnedirektør i Oslo innen fristen 8. mai. Tidligere havnedirektør Anne Sigrid Hamran sluttet i Oslo havn etter femten år i havnedirektørstolen.

Relaterte artikler