Fartsreduksjon senker utslippene

NOE SKJER: Overordnet i den nye havneplanen for Hammerfest, er å skape en mer miljøvennlig havn der tyngre godstransport skal flyttes vekk fra sentrumsområdene. (Foto: Hammerfest havn)

Store skip slipper ut mye eksos. Å senke farten i skipstrafikken kan være et effektiv tiltak for å nå klimamålene, mener Bellona.

– Det finnes ikke noe billigere tiltak for å redusere utslippene, fastslår Sigurd Enge i miljøstiftelsen Bellona.

Det skriver nrk.no/nordland. Her til lands står transportsektoren, inkludert innenriks sjøfart og fiske, for de største utslippene av klimagasser med totalt 31 prosent.

Selv om skip gjerne trekkes fram som den mest miljøvennlige transportformen, bidrar innenriks sjøfart likevel med nesten en-tidel av de totale utslippene av CO₂.

Mange tiltak kan gjøres. Det kanskje enkleste er rett og slett å bare senke farten til skipene med noen få knop.

– Fartsreduksjon vil senke utslippene, sier Enge.

Ny rapport

Nylig ble det lagt fram en ny rapport som ser på internasjonal shipping og hva skipsfarten kan bidra med for å nå 2-gradersmålet.

Rapporten er utarbeidet av DNV GL på oppdrag fra Rederiforbundet, og her trekkes «slow-steaming» (eller «sakteseilas») fram som et av tre hovedpoeng, forteller sjefingeniør Kjetil Martinsen ved DNV GL.

– Gjennom at motstand i vann øker eksponentielt med farten, er det potensielt mye å spare på å senke farten for de fleste skipstyper. Hvor mye man kan spare vil imidlertid avhenge av typen skip.

En annen tidligere rapport som ble laget på oppdrag fra Enova sier at man ved å redusere hastigheten til skip med 10 prosent kan redusere drivstofforbruket med 27 prosent.

Flere tiltak

Martinsen peker på containerskip, skip med store maskiner og høy hastighet, som en flåtegruppe hvor det særlig kan være mye å hente ved å senke farten.

Før oljeprisen gikk ned for noen år siden opererte størstedelen av denne flåten med sterkt redusert hastighet og med store drivstoffbesparelser som resultat.

For andre skip vil det være mindre å hente, som for eksempel cruiseskip, der mye av forbruket er knyttet til hotelldelen som uansett vil gå uavhengig av hastighet.

(Kilde: nrk.no/nordland)

 

Relaterte artikler