”Handler om mer enn Kirkenes havn”

Torbjørn Naimak: – Dersom næringslivet hadde klart å samle seg om ett havnealternativ, ville det gjort jobben betydelig lettere for oss og kommunen. (Foto: Statens vegvesen)

En ny havn i Kirkenes skal betjene internasjonale behov, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak til NRK Finnmark.

– Dersom næringslivet hadde klart å samle seg om ett havnealternativ ville det gjort jobben betydelig lettere for oss og kommunen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen.

Har forhandlet om avtale

I dag blir trolig Sør-Varanger kommune og Statens vegvesen enige om en avtale på regulering av området Høybukta vest, like ved Kirkenes lufthavn.

Det er her kommunestyret og staten ønsker å bygge en framtidig stamnett-terminal – en hovedhavn som skal fungere som Norges port mot Arktis.

Men slik situasjonen er i dag er verken Norterminal eller Tschudi Kirkenes, to tunge næringsaktører, interesserte i å etablere seg i området der den nye hovedhavnen skal bygges.

Det er kun Kirkenes Maritime Park, som består av 33 prosent lokalt eierskap, har sagt seg villige til å forhandle med kommunen om Høybukta vest.

Den nordlige sjøruten

Vegdirektør Torbjørn Naimak understreker at den nye hovedhavnen i Kirkenes er et langt større prosjekt enn kun en ny havn for Kirkenes – noe han skulle ønske kunne preget debatten i større grad.

– Kirkenes er et samferdselsknutepunkt. Og vi må tenke at det området vi nå skal planlegge skal være et samlested for veg- og sjøankomst, med mulighet for tilknytning til en eller to jernbaneforbindelser. Med andre ord: Det vi planlegger er et transportknutepunkt av internasjonal dimensjon opp mot den nordlige sjøruten, sier Naimak og legger til:

– Det å finne løsninger kan gå ut over det som hver enkelt bedrift har som sin interesse, sier Naimak.

(Kilde: NRK Finnmark)

 

 

Relaterte artikler