Uenighet om Nyksund havn

Nyksund var en gang en ledende fiskerihavn i Vesterålen, men ble fraflyttet, for så å gjenoppstå som en turistattraksjon. (Foto: Wikipedia)

Det er fremdeles uenighet om eierskapet til Nyksund havn. Selv om Kystverket har sagt at siste ord i saken er sagt, vil ikke politikerne i Øksnes gi seg.

Det skriver vol.no. Kommunestyret i Øksnes nektet i 2016 å godta Kystverkets endelige konklusjon om at Nyksund havn ikke er statlig, og egentlig har vært kommunens ansvar siden 1969. Dette ga de klar beskjed om i et brev sendt i fjor vinter. Siden har kommunen ventet på svar. Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag, ble det diskusjon om saken. Fra sidelinjen informerte næringskonsulent Inge-Dag Røkenes at de allerede har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet. Beskjeden derfra var at de ikke vil overprøve Kystverkets beslutning, og at de anser deres brev som siste ord i saken

– Vi ønsker et godt forhold til Kystverket, men vi bør vi gi klart utrykk for at vi uenige og at vi om så vil prøve dette for retten, sa Sps John Danielsen, som også er havnesjef i kommunen.

Politikerne ble enige om at ordfører tar kontakt med Kystverket for å få bekreftet om de fortsatt er uenige. – Og så ser vi hvordan vi tar saken videre derfra, avsluttet ordfører Karianne Bråthen.

(Kilde: vol.no)

 

Relaterte artikler