Hitra + Hirtshals = Sant

Hitra Kysthavn og Industripark ligger på Jøsnøya midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund, og er dermed et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt. Her ønsker Hitra kommune å utvikle eksisterende og etablere ny næringsvirksomhet.

Kysthavnalliansen har underskrevet en samarbeidsavtale med danske Hirtshals Havn.

Dette fremkommer av en pressemelding fra havnene. Samarbeidsavtalen gjelder sjøtransport mellom Hitra Kysthavn i Midt-Norge og Hirtshals Havn i Danmark. Kontrakten ble inngått i april, og skal gi grunnlag for en bedre koordinering av initiativene rundt sjøtransport mellom Hitra og Hirtshals, ifølge pressemeldingen.

Kysthavnalliansen

Kysthavnalliansen er et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Ifølge pressemeldingen er det forventninger om at Trondheim Havn også skal slutte seg til samarbeidet.

– Samarbeidet har i den første fase fokus på etablering av sjøtransport mellom Hitra Kysthavn og Hirtshals Havn og på sikt vil også transport på Rørvik Havn bli en del av samarbeidsprosjektet, heter det i pressemeldingen.

Det legges vekt på nye tiltak innenfor transporten av laks fra Hitra og Frøya mot Europa

Stort potensial i laks

– Det er et stort potensial i vekst i lakseproduksjonen, men realiseringen av vekstpotensialet krever, at en del av laksetransporten blir flyttet over på sjøveien, sier ordfører Ole Haugen i Hitra kommune i pressemeldingen.

Volumet av sørgående transport av laks skal øke betydelig de kommende årene. Hirtshals Havn er en av Danmarks største kommersielle havner.

Hirtshals ble i serien ‘Historiske havner’ karakterisert som ”Norges sydligste havn’ (…) Fergeforbindelsen lager nesten en bru mellom Hirtshals og Norge”. (Foto: ColorLine)

 

 

Relaterte artikler