Rekordoppslutning om strandrydding

Rekordstore mengder marint avfall ble samlet inn på Vestlandet. (Foto: Friluftsrådet Bergen og omegn)

Karmsund Havn var aktiv medspiller i den store strandryddingsaksjonen på Haugalandet hvor det ble samlet inn 45.000 tonn marint avfall.

6. mai ble den årlige strandryddedagen arrangert for 7. gang. Over 25 000 frivillige har vært ute og ryddet strender og aktiviteten har vært spesielt stor på Vestlandet. Bare på Haugalandet er det samlet inn 45 000 kg marint avfall gjennom en storstilt ryddeaksjon som har vart i flere uker. Rundt Bergen har det også vært høy aktivitet og gode resultater etter årets ryddeaksjoner.

Samarbeid gir resultater

Strandryddeaksjonen Haugalandet er resultat av et samarbeid mellom kommunene på Haugalandet, Friluftsrådet Vest, Karmsund Havn og Ragn-Sells AS. Vi er utrolig stolte av resultatene, sier Ragn-Sells ryddegeneral på Haugalandet, Margret Run Einarsdottir. Vi har samlet inn nesten 1/4 av alt strandryddeavfallet i hele Norge. Jeg tror nøkkelen har vært samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og de frivillige. Gjennom bruk av sosiale medier og at aktørene har bidratt med det de er best på, har vi kunnet gjennomføre selve aksjonen med et minimum av kostnader. Det gjør at modellen enkelt kan kopieres av andre.

Resultatene på Vestlandet er imponerende, sier Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent. Det illustrerer kraften som ligger i samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og de frivillige. Det er imidlertid klart at refusjonsordningen fra Miljødirektoratet er en forutsetning for at slike samarbeid oppstår. Det koster å sørge for en forsvarlig transport og håndtering av 45 000 kg avfall.

Rekordstor pågang

Etter at Ragn-Sells åpnet for gratis mottak av avfall fra ryddeaksjoner tidligere i vår har de opplevd rekordstor pågang. Hilltil i år har de tatt imot over 55 000 kg marint avfall fra ulike ryddeaksjoner. Det tilsvarerer nesten 1/3 av den totale mengden som så langt er registrert i rydddeportalen til Hold Norge Rent. Vi er svært fornøyd med resultatet og er glade for å ha bidratt til den utrolige frivillige innsatsen som strandryddedagen representerer, sier Margret Run Einarsdottir.

Strandrydding er mest effektivt

I følge Eunomia ender 94 % av plasten som dumpes i havet, på havbunnen, og på verdensbasis anslås det at havbunnen gjennomsnittlig er dekket med 70 kg avfall per kvadratkilometer. Til sammenlikning har Havforskningsinstituttet gjort observasjoner som indikerer at havbunnen utenfor Norge gjennomsnittlig er dekket av 200 kg avfall per kvadratkilometer.

Knappe 1 % av plastforsøplingen flyter på havoverflaten eller i vannsøylen, og globalt er konsentrasjonen gjennomsnittlig 1 kg per kvadratkilometer. Konsentrasjonen øker betydelig i havstrømsvirvelområdene (gyrene), og gyren nord i Stillehavet har høyest konsentrasjon med hele 18 kg per kvadratkilometer.

Langs kysten er konsentrasjonen av forsøpling mye høyere og langt mer tilgjengelig. Eunomia estimerer at det gjennomsnittlig er hele 2 tonn marint avfall per kvadratkilometer kystlinje på verdensbasis. Samtidig er dette avfallet i kontinuerlig bevegelse både ute på havet og mellom havet og land.

Regelmessig og kontinuerlig strandrydding er derfor et meget effektivt tiltak både for å fjerne avfall før det havner i havet og for å plukke opp avfall før det føres tilbake ut på havet. Jo oftere det ryddes, jo mer marint avfall vil fanges opp.

(Pressemelding)

 

Relaterte artikler