Reguleringsarbeidet starter

Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener anbefalinhen om Høybukta vest gir et godt grunnlag for utvikling av ny storhavn i Kirkenes. (Foto: Statens vegvesen)

Statens vegvesen starter nå jobben med å regulere området der den framtidige hovedhavnen for Kirkenes-området skal ligge.

– Det er ventet at reguleringsarbeidet vil ta minst 18 måneder, sier vegregionsjef Torbjørn Naimak.

Høybukta vest er statens prefererte lokaliseringsalternativ. Dette har vært en lang prosess, med mange synspunkter og ulike interesser. – Nå har vi fått et godt grunnlag for å jobbe videre med en felles løsning som kan styrke både Kirkenes og hele Barentsregionen, uttalte vegregionsjef Torbjørn Naimak da regjeringens vedtak forelå før jul.

 

 

Relaterte artikler