Snur om Color Line-forslag

Næringsminister Monica Mæland endrer kurs. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Næringsministeren endrer kurs om forslaget som har vært ute på høring ville åpnet for at Color Line kan flagge om Kiel-fergene til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og dermed ansette utenlandsk arbeidskraft på utenlandske betingelser.

– I høringen har det kommet flere innspill som tilsier at forslaget går lenger enn fartsområdeutvalgets anbefaling. Dette har ikke vært intensjonen min, skriver næringsminister Monica Mæland (H) i en epost til Sysla.

Det innebærer ifølge nettavisen at forskriftsendringen ikke blir gjennomført slik den forelå da den ble sendt ut på høring for drøyt tre måneder siden.

LO har tidligere oppfordret regjeringen til å trekke hele forslaget og i stedet gå i dialog med Color Line om løsninger for å beholde skipene i det norske skipsregisteret (NOR).

Color Line har truet med å flagge skipene sine ut av Norge dersom de ikke får bedre vilkår.

Det er fortsatt uklart når det nye forskriftsforslaget kommer. Ifølge næringsministeren er det lite sannsynlig at det blir en ny høringsrunde. (NTB)

 

Relaterte artikler