”Ulovlig videreføring av monopol”

Ny runde om hvem skal ha lov til å laste og losse. (Illustrasjonsfoto: Oslo Havn)

To uker før LO-kongressen går Bedriftsforbundet til angrep på det de mener er en ulovlig videreføring av laste- og lossearbeidernes monopol i en rekke norske havner.

Striden er tema i flere riksmedier. VG skriver:

”Ulovlig videreføring”

”Mandag morgen sendte Olaf Thommessen, som er toppsjef i Bedriftsforbundet, en klage til Konkurransetilsynet med krav om at havnemonopolet må knuses.

Bedriftene i forbundet mener at LO og NHO ulovlig viderefører et monopol som Høyesterett i desember i fjor erklærte som ugyldig og i strid med EØS-avtalen, i den såkalte Holship-dommen.

Vi har bedt Konkurransetilsynet forby disse laste- og lossekontorenes virksomhet, og pålegge alle norske havner å innføre fri konkurranse i tråd med Høyesteretts dom, sier Thommessen til VG mandag formiddag.”

”EØS-avtalen trumfer”

”NRK Buskerud skriver: Forbundsleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen, hevder de ikke har latt være å etterkomme dommen fra Høyesterett, og peker på ILO-konvensjonen.

– Høyesteretts dom sa at EØS-avtalen etableringsrett hadde forrang foran ILO-konvensjonens fortrinnsrett. Fortrinnsretten ligger der fortsatt, men EØS-avtalen trumfer den, sier Johnsen.

– Bedriftsforbundet hevder kun medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund får laste og losse. Det er vel ikke helt i tråd med dommen fra EFTA-domstolen og Høyesterett?

– Det er jo ikke sånn. Om man tar en titt på Oslo havn så er 80 % av arbeidet som utføres, utført av folk som ikke er medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund på langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det Norsk Transportarbeiderforbund har, sier forbundslederen.

Klagen til Konkurransetilsynet tar han med knusende ro.

– Dersom bedriftsforbundet sier at Norge ikke har plikt til å leve opp en ILO-konvensjon er jeg overrasket over det. Konvensjonen er klar og sier at en registrert havnearbeider skal ha fortrinnsrett til last- og lossearbeid, avslutter Johnsen i samtalen med NRK Buskerud.”

 

Relaterte artikler