Norske Havner formelt stiftet

Halvard Aglen, Kristiansand Havn, har gått på som første styreleder.

Mandag 24. april 2017 ble Norske Havner stiftet i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling i Norsk Havneforening. Av praktiske årsaker skjedde stiftelsen gjennom en omdannelse av Norsk Havneforening.

Foreningen har per i dag 50 medlemmer langs hele kysten, noe som utgjør om lag 80 prosent av alle organiserte havner i landet.

Store endringer

– Havne-Norge har de siste årene vært gjennom store endringer. Disse endringene er nødvendige og de vil fortsette. Havnene skal fortsatt være viktige logistikkaktører og tilretteleggere for næringslivet uavhengig av størrelsen på den enkelte havn. Norske Havner skal styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet, sier den nye styrelederen Halvard Aglen.

Medlemsstyrt

Norske Havner samler private og offentlige havner i en felles forening. Dette styrker utviklingen av havnene – både faglig, interessepolitisk og i samarbeid med andre organisasjoner. Norske Havner er en medlemsstyrt og medlemsdrevet forening der det er medlemmenes behov som står i sentrum.

Fire hovedoppgaver

Foreningen har fire hovedoppgaver:

  • påvirke lovgivningen og de politiske rammevilkårene relatert til havnenes virksomhet og sjøtransportens konkurranseevne,
  • styrke kunnskapen om norske havner og deres samfunnsbetydning,
  • bidra til faglig og kommersiell utvikling av havnene og
  • tilrettelegge for et godt samarbeid mellom havnene og mellom havnene og deres viktigste samarbeidspartnere, innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning.

Styrevalg

Merete Eik, Stavangerregionen Havn, ble valgt til nestleder.

Det valgt et nytt styre på landsmøtet, og det fikk denne sammenstningen:

Styreleder:                 Halvard Aglen, Kristiansand Havn

Nestleder:                  Merete Eik, Stavangerregionen Havn

Styremedlem:            Ann-Helen Ernstsen, Lofoten Havn Leknes

Styremedlem:            Thor Thingbø, Sandnes Havn

Styremedlem:            Svein Olav Lunde, Oslo Havn

Styremedlem:            Ivar Hagenlund, Harstad Havn

Styremedlem:            Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn Rørvik

Varamedlem:             Tore Gautesen, Karmsund Havn

Varamedlem:             Einar Hjorthol, Trondheim Havn

(Pressemelding)

 

 

 

 

 

Relaterte artikler