Klart for Marin Byggteknikkdagen PIANC/NTNU

Onno F.R. Musch, gruppeleder Havner og Kystanalyser, Norconsult AS , og PIANC YP-delegat Norge.

Det norske kystteknisk fagmiljøet går 27. april sammen for å inspirere fremtidens miljø innen kyst- og havneteknikk.

Da arrangeres den årlige Marin Byggteknikkdagen ved NTNU, som først ble arrangert i fjor og har som formål å knytte en tettere bånd mellom utdanningsmiljøet og praksisen innen kyst- og havneteknikk. – I tråd med planene om å skape et internasjonalt kunnskapsnav innenfor den marine næringen i Norge, er det lagt opp til at slike arrangement vil kunne fokusere utdanningen og spisse den mot aktuelle behov i fagmiljøet, fremholder Onno F.R. Musch, gruppeleder Havner og Kystanalyser, Norconsult AS , og PIANC YP -delegat Norge.

Hovedprofil i studieprogrammet

Marin byggteknikk er en hovedprofil i studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Hvert år utdanner studieprogrammet ca. 200 sivilingeniører, men kun et fåtall innen marin byggteknikk. Dette er bekymringsfullt for næringen.

For å inspirere og tiltrekke studentene til denne studieretning er det svært viktig at bransje viser interesse i studentene. Muligheter for spennende masteroppgaver og sommerjobber men også gjesteforelesninger for studentene og samlinger som MBdagen er noen av tiltakene som vil kunne motivere studentene.

Spennende presentasjoner

På dagen vil det være representanter fra et bredt spekter av yrker og organisasjoner som dekker store deler av sjøtransport nettverket. Det legges opp til spennende presentasjoner om forskningsprosjekter og de siste utviklinger i næringen. Det vil også legges frem muligheter for interessante masteroppgaver i samarbeid med ledende bedriftene for å tiltrekke studentene til studieretningen.

Arrangementet er organisert av PIANC ‘Young Professionals’ ved Onno F.R. Musch (gruppeleder for Trondheims havnegruppe i Norconsult AS), i samarbeid med NTNU faggruppe Marin byggteknikk, Institutt for bygg, anlegg og transport, ved Øivind A. Arntsen.

I tillegg til MBdagen er PIANC svært engasjert i å knytte bånd mellom yrket og studentene ved å arrangere jevnlige faglige arrangementer og utflukter over hele landet. I mars ble det arrangert en fagdag i samarbeid med Kystverkets beredskapssenter i Horten og neste samling planlegges i Tromsø.

Internasjonalt forum

PIANC er et internasjonalt forum hvor fagfolk fra over hele verden går sammen om å gi ekspertråd om kostnadseffektive, pålitelige og bærekraftig infrastruktur for å legge til rette for vekst av sikker sjøtransport. Som en ikke-politisk og ‘non-profit’ organisasjon, bringer PIANC sammen de beste internasjonale eksperter på tekniske, økonomiske og miljømessige problemstillinger og er den ledende partner for regjeringen og privat sektor innen design, utvikling og vedlikehold av havner i elver og kystområder. Se www.pianc.no for mer informasjon.

Dagen vil legge grunnlaget for samarbeid og bedre dialog mellom utdanning og praksis som vi håper vil medføre vedvarende fordeler for hele bransje samt økt interesse i studien.

(Pressemelding)

 

Relaterte artikler