Penger til Kamøyvær havn uteblir

”Fiskemottaket har stor aktivitet og et stort behov for liggeplasser.” (Foto: Wikipedia Commons)

Misnøye lengst i nord, melder radionordkapp.no: Det vil gå år før det blir oppstart av fiskerihavna i Kamøyvær.

Regjeringen utsetter oppstarten av fiskerihavna i Kamøyvær i ti år, viser Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029. Det betyr at det tidligst kommer penger til prosjektet i 2024, men mest sannsynlig ikke før i 2029.

Det er beregnet at den nye fiskerihavna i Bullvika, Kamøyvær, vil koste 35 millioner kroner. Alle planene er klare, både fra Kystverket og Nordkapp kommune, men pengene uteblir altså.

I stortingsmeldingen ((NTP) heter det: ”Eksisterende fiskerihavn i Kamøyvær har ikke kapasitet til flere fartøy og det har medført at mange fartøy må ligge i fastfortøyning uten skjerming.
Fiskemottaket har stor aktivitet og et stort behov for liggeplasser for stedets fartøy og fremmedflåte i sesongene. Den nye fiskerihavna vil ha kapasitet på inntil 30 fartøy, og være et viktig bidrag for å øke fangsten til landanlegget samt bedre kvaliteten på fisken som landes.

Tiltaket innebærer bygging av molo med lengde 160 m og utdyping i havneområdet ned til – 5 og -6 m. Mudringsmassene vil bli benyttet til etablering av serviceareal for fiskere på land.”

(Kilde: radionordkapp.no)

Relaterte artikler