Skuffelse og glede i nord

Stor skuffelse over at ny molo i Kjøllefjord, også kalt Kjøllefjord-prosjektet, er skjøvet ut i tid. (Foto: Wikipedia)

Sterke reaksjoner på begge sider av skalaen i nord: Skuffelsen over NTP er spesielt sterk i Finnmark, mens det er bare begeistring å spore på Andøya.

Det vil si, stikk motsatte reaksjoner som speiler at ’utviklingen satt på vent’ lengst i nord, mens gleden på Andøya er som ventet.

”Sørgelig lesing for Kyst-Finnmark”

Det sier en svært skuffet ordfører Stine Akselsen i Lebesby kommune om Nasjonal transportplan (NTP) til iFinnmark.no. Mest skuffet er hun over at ny molo i Kjøllefjord, det man kaller Kjøllefjord-prosjektet, er skjøvet ut i tid. Etter planen skulle molobyggingen starte i første del av perioden, det vil si 2018-2021, men den er utsatt til etter 2024.

– Fagetatene, Kystverket inkludert, hadde foreslått 220 millioner til fiskerihavner. Regjeringen har kuttet det til 100 millioner. Det betyr at utviklingen stopper opp mange steder og settes på vent til etter 2024. I Kjøllefjord trenger vi molo på østre siden av havna for å skjerme Lerøy-fabrikken og resten av den delen. Dessuten er molo nødvendig for at den planlagte levendelagring av torsk kan starte, sier Akselsen.

Stine Akselsen: – Molo nødvendig for at den planlagte levendelagring av torsk kan starte. (Foto: Regionrådet)

Hun hadde godt håp om at det skulle komme penger i nær framtid. Spesielt siden Kjøllefjord-prosjektet var det eneste i Finnmark med positiv kost-nytt-gevinst, altså at det er samfunnsmessig klok investering.

Hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune konkluderer med at regjeringen ikke har ambisjoner for Finnmark, ifølge iFinnmark.

”Dette var helt nødvendig”

I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen å sette av 470 millioner kroner til Andenes havn. (Foto: Wikipedia)

Mens det er stor skuffelse i Lebesby, er reaksjonen den stikk motsatte i Andøy. I Nasjonal transportplan foreslår regjeringen å sette av 470 millioner kroner til Andenes havn. 235 millioner er satt av i perioden 2018 til 2023, mens resten skal komme i perioden 2024 til 2029.

– Dette var helt nødvendig for Andøy, sier ordfører Jonni Solsvik til vol.no. Han tror arbeidet med havna på Andenes starter i 2018.

Solsvik sier at et annet resultat hadde vært uforståelig i lys av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.

– Et annet resultat ville skapt en uholdbar situasjon for Andøysamfunnet. Nå får næringslivet som skal satse på sjømat og reiseliv et signal om at dette blir gjennomført, sier Solsvik.

Han regner med at planarbeidet vil starte allerede nå: – Kystverket har knapt med tid dersom dette skal gjennomføres mellom 2018 og 2023. Derfor må detaljplanleggingen komme i gang nå, sier Solsvik til vol.no.

Jonni Solsvik: – Et annet resultat ville skapt en uholdbar situasjon for Andøysamfunnet. (Foto: Wikipedia)

Relaterte artikler