«Kamp om kontroll med Tromsø Havn”

Søkelyset rettes mot Prostneset og spesielt finansieringen av den nye terminalen. Foreligger eller foreligger det ikke ubrukte lånemidler? (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Det er den dramatiske tittelen på en reportasje i NRK Troms, hvor det innledningsvis opplyses at Tromsø kommunes administrasjonssjef Britt Elin Steinveg går til angrep for å få bedre kontroll med Tromsø Havn.

Og så stilles spørsmålet: Kanskje er det på tide? Det ut fra fakta som oppgis: ”Tromsø Havn hadde ved årsskiftet ei gjeld på 910 millioner kroner. Det ble investert 300 millioner kroner for å etablere Grøtsund offshorebase. I dag brukes området stort sett bare av riggen «Floatel Superioer» som ligger her i påvente av nye oppdrag.

Tromsø Havn har satset stort på Tønsnes. Her er det også opparbeidet store arealer for industri som ligger brakk. På den nedlagte marinebasen Olavsvern som ble kjøpt av private bedrifter, skal det nå etableres et asfaltverk. Og Olavsvern vant mens Tromsø Havn tapte kampen om å få inn en borerigg i opplag tidligere i år.

I Breivika er arbeidet i gang med ny fiskeri- og servicehavn.

Søkelys mot Prostneset

Den totale lånesummen for Tromsø Havn inkluderer også byggingen av den nye passasjerterminalen på Prostneset.

Samlet er dette investeringer som et samlet havnestyre tidligere har gått inn for i troen på stor aktivitet – og store overskudd.”

”Nå retter administrasjonssjefen søkelyset mot arbeidet med terminalen på Prostneset. Kommunestyret vedtok for snart to år siden å investere 400 millioner kroner i dette prosjektet.

Tromsø havnestyre foreslår nå at investeringsrammen økes til 415 mill.kr, og at dette finansieres med ubrukte lånemidler. Begrunnelsen for kostnadsoverskridelsene er tiltak for å øke kvaliteten og tilpasse terminalen bedre for leietakere.”

Slår tilbake

Men nå slår Steinveg tilbake., skriver NRK Troms: ”Hun påpeker at det ikke foreligger ubrukte lånemidler til å finansiere kostnadsoverskridelser i prosjektet. Disse overskridelsene på 15 mill.kr må finansieres med økt låneopptak og medfører økte rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden på kr 700 000–800 000 som må innarbeides i fremtidige budsjetter for Tromsø Havn.

Dette er den klare anbefalinga for administrasjonssjefen foran møtet i formannskapet i dag.”

”Lever sitt eget liv”

I reportasjen påpekes det at Tromsø Havn som et kommunalt foretak, på mange måter har fått leve sitt eget liv innen det politiske systemet: ”Havnestyret er fylt opp med sentrale politikere og næringslivsaktører. De har vært vanskelige å overprøve. Vi har tidligere skrevet at havnedirektør Halvar Pettersen har vært en mann for de store prosjekter. Det gjelder fortsatt.”

Inn for seint i saksbehandlingen

”I forhold til saker fra Tromsø Havn har det vært praksis at administrasjonssjefen først får mulighet til å uttale seg etter at havnestyret har treffet vedtak i saker som skal til kommunestyret. Dette gjør at havnestyret ikke får tilgang til faglige innspill fra administrasjonen, noe som svekker beslutningsgrunnlaget i saker til kommunestyret, mener Steinveg. Hun tråkker nå på tærne til både havnedirektøren og havnestyret med et slikt utsagn, fastslår NRK i sin reportasje.

Konklusjon: ”I framtidige saker fra Tromsø Havn som skal behandle av kommunestyret forventes det at administrasjonssjefen forelegges saksfremlegg i god tid før havnestyret skal behandle saken.

Selv om administrasjonssjefen ikke har innstillingsmyndighet anbefaler Britt-Elin Steinvei at kommunestyret i dagens møte ikke godkjenner ei økning av budsjettramma for terminalen på Prostneset.”

Vil slåss

Avslutningsvis heter det: ”I kommunestyret er det mange som har en tynnslitt tillit til henne etter de store lønnsøkningene Steinveg gav til noen av de nærmeste medarbeidernes hennes.

Hun mente å ha rett til å bestemme lønningene. Nå vil hun vil utvilsomt slåss for å få bedre kontroll med Tromsø Havn.”

 

Relaterte artikler