Frifunnet i 5. rettsrunde

Adelheid Kristiansen: – Vi er godt fornøyd med denne dommen. (Foto: Husbanken)

Bodø Havn KF ble i dag i Hålogaland lagmannsrett, som var femte rettsrunde, frifunnet på alle punkter i saken mellom Hurtigruten og Bodø kommune.

– Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå bragt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, verken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder Adelheid Kristiansen i en pressemelding.

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken, sier hun i pressemeldingen.

Blir trolig anket

Hurtigruten er dømt til å betale 2,5 millioner kroner til Bodø kommune i sakskostnader for lagmannsretten, og 484 000 kroner i sakskostnader for tingretten til Bodø kommune.

– Vi er veldig skuffet og sterkt uenig i dommen, sier prosjektleder i Hurtigruten, til Avisa Nordland.

– Dette er den femte rettsrunden og den første som ender med tap for oss, og det er mye som taler for at vi anker dommen til Høyesterett. Det skal vi vurdere nøye, sier han.

”Ikke usaklig forskjellsbehandling”

I dommen heter det at «Lagmannsretten er også kommet til at vedtaket om prisøkning ikke innebærer usaklig forskjellsbehandling, selv om Bodø Havns opptreden er kritikkverdig».

– De parametere Bodø Havn benytter i prisingen kombinert med at havna ikke vil forhandle med Hurtigruten samt har gitt Vestfjordfergene fastpris med indeksregulering, har gjort Hurtigruten bekymret. Den vedtatte prisøkningen, som er størst for Hurtigruten, viser at bekymringen ikke er ugrunnet, heter det videre.

– Vi noterer oss at retten mener at Bodø Havn har handlet kritikkverdig og at Hurtigruten har hatt grunn til bekymring. For oss handler dette om rammebetingelsene for norsk sjøfart og prinsippene rundt hva det er sjøfarten skal bære av kostnader. Det er viktig for oss, sier Lillebo til AN.

Stein Lillebo: – Mye taler for at vi anker dommen til Høyesterett. (Foto: Hurtigruten)

Anket

I tingretten ble Bodø havn KF dømt 6. mai i fjor til å betale over tre millioner kroner tilbake til Hurtigruten. Årsaken var ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Bodø kommune anket dommen og styreleder Adelheid Kristiansen karakteriserte den som urimelig.

Gjenåpnet

I midten av februar ble det kjent at Hålogaland lagmannsrett gjenåpnet rettssaken mellom Bodø Havn KF og Hurtigruten. Årsaken til det var at retten ønsket mer informasjon om Bodø havns nye prisliste som skulle gjelde fra 1.1 2017, men ble utsatt til 1. april på grunn av rettssaken.’

 

 

 

 

Relaterte artikler