Norske Havner stiftes

Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo

Norske Havner blir nå stiftet som en frittstående, medlemsstyrt interesseorganisasjon.

Gjennom en prosess på snart to år, har norske offentlige havner vurdert hvordan havnene kan samles i en felles organisasjon. Dette for å ha økt innflytelse og påvirkning i interessepolitikken, og styrke det faglige samarbeidet i havne-Norge. Arbeidet har resultert i at bransjeorganisasjonen Norske Havner nå stiftes. Norske Havner vil være en frittstående, medlemsstyrt interesseorganisasjon.

Sterkt fokus på rammebetingelser

Norske Havner vil ha et sterkt fokus på havnenes rammebetingelser, herunder aktivt arbeid inn mot Nasjonal Transportplan.

Trondheim Havn, Bergen og omland Havnevesen, Stavangerregionen Havn, Moss Havn, Grenland Havn, Karmsund Havn, Nord-Trøndelag Havn, Narvik Havn, Lyngdal Havnevesen, Bremanger Hamn og Harstad Havn er blant havnene som går inn i den nye foreningen. Havnene har stor tro på at en sterk felles bransjeforening vil styrke norske havners synlighet, konkurranseevne, utvikling, og politiske påvirkningsmulighet. Spesielt i aktuelle havnesaker som miljøproblematikk og arbeid med flytting av gods fra vei til sjø, vil Norske Havner være en viktig arena for medlemmene, både gjennom tilrettelegging av faglig samarbeid på tvers av havnene, og gjennom interessepolitisk arbeid.

Ser fram til å samarbeide

Trondheim Havn, Bergen og omland Havnevesen, Stavangerregionen Havn, Moss Havn, Grenland Havn, Karmsund Havn, Nord-Trøndelag Havn, Narvik Havn, Lyngdal Havnevesen, Bremanger Hamn og Harstad Havn ser frem til å arbeide sammen gjennom den nye foreningen, til det beste for sjøtransporten, poengteres det i en pressmelding fra bransjeorganisasjonen under stiftelse.

Kontaktpersoner

 • Trondheim Havn: Einar Hjorthol, havnedirektør
 • Bergen og omland Havnevesen: Ulrik Jørgensen, kst. havnedirektør
 • Stavangerregionen Havn: Merete Eik, havnedirektør
 • Moss Havn: Øystein H. Sundby, havnesjef
 • Grenland Havn: Finn Flogstad, havnedirektør
 • Bremanger Hamn: Monica Sande, hamneleiar
 • Karmsund Havn: Tore Gautesen, havnedirektør
 • Nord-Trøndelag Havn: Paul I. Dekkerhus, havnedirektør
 • Narvik Havn: Rune J. Arnøy, havnedirektør
 • Lyngdal Havnevesen: Jane Arnesen, havnesjef
 • Harstad Havn: Ivar F. Hagenlund, havnesjef

 

Relaterte artikler