Arkiv pr måned: april 2017

”Katastrofalt å liberalisere havnekapitalen”

Liberalisering av havnekapitalen betyr mer gods på vei og vil derfor være katastrofalt for sjøtransporten. Det er Norsk Havneforenings klare innspill: I dag finansierer havnekapitalen infrastrukturen til sjøtransport i havn. Havne- og farvannsloven er under...