Mer penger til Longyearbyen havn

Longyearbyen er blitt en særdeles attraktiv cruisedestinasjon. (Foto: Longyearbyen havn)

Regjeringen øker beløpet til Longyearbyen havn i Nasjonal Transportplan.

I NTP for 2014–2023 lå det opprinnelig inne 200 millioner kroner til byggingen av ny havn. Nå er denne summen økt til 300 millioner kroner.

– Det er et godt utgangspunkt for å jobbe frem et hensiktsmessig, fleksibelt og fremtidsrettet havnekonsept i Longyearbyen, sier Eirik Berger i Svalbard Venstre.

(Kilde: NRK Troms)

Relaterte artikler