Mener ny havn vil true torsken

Kongsgårdbukta med offshorehavna i forgrunnen. (Foto: Kristiansand havn)

Norges Fritids- og Småfiskerforbund ber Kristiansand stoppe planene om flytting av havneaktiviteter til Kongsgårdområdet.

– Ny havn kommer i konflikt med både fiske og småbåttrafikk. Å flytte havneaktiviteter fra Vestre havn i sentrum av Kristiansand til Kongsgårdbukta er en feilslutning, sier Stein Otto Andersen, leder i Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Region Sør, til NRK Sørlandet.

Organisasjonen arbeider for å ivareta interessene for alle som bruker kyst og sjø til fritid, fiske og rekreasjon. Målet er renere sjø, fritt hobbyfiske, bevaring av sjøens ressurser og rekreasjonsområder – og å bedre oppvekstvilkårene for fisken.

Gytested for torsk

Andersen sier ny havn i Kongsgård/Vige blir en trussel for fisket: – Området ligger ved innløpet til Topdalsfjorden, nær utløpet av Otra, og har en rik fiskefauna. Dette indikerer at det er gode oppvekst- og levekår for fisk. Dessuten er Topdalsfjorden er en terskelfjord.

(Kilde: NRK Sørlandet)

Relaterte artikler