‘Port regulation’ oppe på nordisk havnemøte

Arnt-Einar Litsheim: – Gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for dem som velger sjøtransport.

Det store temaet var Port regulation da de nordiske havneorganisasjonene nylig hadde sitt årlige møte i Helsinki.

– Ja, et sentralt tema på møtet var nettopp den nylig vedtatte Port regulation som medlemsstatene og Norge skal implementere innen to års tid, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

19 områder

– Det er 19 områder hvor de enkelte land selv må ta stilling til hvordan bestemmelsene skal utformes og forstås, fortsetter han: – Regelverket ansees ikke å ha stor betydning for nordiske havner, da mye av dette med åpenhet og markedsadgang allerede følger av annen lovgivning. Områder som cargo-handling og passasjertrafikk er ikke omfattet av forordningen.

Insentivordningen for godsoverføring

– Vi kunne orientere de nordiske havnene om insentivordningen for godsoverføring. Dette har ført til at Sveriges Hamnar nå jobber med svenske styresmakter om å få på plass en tilsvarende ordning i Sverige, fortsetter Litsheim.

– Dette viser at gode relasjoner i Norden er viktig for å sikre bedre ordninger for dem som velger sjøtransport. Tilskuddet vil da ikke stoppe ved Svinesund, men gå helt ned gjennom sør-Sverige.

Andre viktige temaer som ble diskutert og som har en felles nordisk interesse er miljøtiltak (Zero Vision tool), Ten-T system, CEF-midler og farledsavgifter.

Den store Hamndagen

– Hva som gjøres for å øke sjøtransportens konkurransekraft blir et sentralt tema for den store Hamndagen som avholdes 6. april. Her vil Norsk Havneforening presentere hva som skjer hos oss og delta i debatten med svenske havner og transportministeren i Sverige, avslutter Litsheim.

(Kilde: Norsk Havneforening)

 

 

Relaterte artikler