Larsneset får opplevelses- og kjøpesenter

Larsneset med hurtigbåt- og hurtigrutekai, er selve indrefileten av sentrumseiendommer i Harstad. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Tirsdag vil havnestyret i Harstad gå inn for at Nordic Eiendom AS får disponere deler av Larsneset i Harstad sentrum til å bygge en miks av kjøpesenter, opplevelsessenter, kultur, spisesteder/annen servering, kontorer og leiligheter.

Havnesjef Ivar F. Hagenlund anbefaler Harstad havnestyre å vedta kjøpsavtale og festeavtale med Nordic-selskapet Kjøpesenter Nord AS. Dermed blir det opp til politikerne i neste omgang å fatte den endelige beslutningen. Etter det Harstad Tidende/ht.no erfarer blir det ja.

Havnesjef Ivar F. Hagenlund, her på plass på Larsneset, anbefaler Harstad havnestyre å vedta kjøps- og festeavtale. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Løsningen blir en miks

Kjøpesenter Nord-prosjektet var opprinnelig ment for å etablere et tradisjonelt, utvidet kjøpesenter (utvidelse av Bertheusgården), men har over tid endret karakter. Dette er dels på grunn av de forsinkede arbeidene med kommunedelplan for Harstad sentrum og dels på grunn av nyetableringen av Sjøkanten Senter og Kanebogen Senter. Disse vil gjøre det vanskeligere å etablere et tradisjonelt kjøpesenter i Harstad sentrum. Dagens valgte løsning vil derfor i stedet bli en miks av kjøpesenter, opplevelsessenter, kultur, spisesteder/annen servering, kontorer og leiligheter.

Hurtigruta blir igjen

Nye Kjøpesenter Nord vil kreve riving av eksisterende bygningsmasse, samt feste av ca. 7,6 mål av dagens havneareal.

– Arealets fotavtrykk som er valgt er det felles enighet om, men endelig byggeplan for senteret kan medføre justeringer. Sentrumsplanen og også havnas strategiplan beskriver at så og si alt gods overføres fra sentrum til andre havneavsnitt, kun med unntak av hurtigrutegodset. Dette er en trend som allerede er etablert i flere av hurtigrutens anløpssteder, f.eks. Ålesund, Molde og Tromsø.

Larsneset skal imidlertid uansett løsninger beholdes og utvikles som hovedkai i sentrum for hurtigruter, cruise og andre anløp til Harstad av større skip med ISPS sikrings-behov, melder Ivar F. Hagenlund, ifølge Harstad Tidende.

Hurtigruta la til ved kaia på Larsneset i 1999 og vil beholde sin faste kaiplass – midt i Harstad sentrum.

Relaterte artikler