Hurtigruten gransker havnepraksis

Harstad har anløp av både nordgående og sørgående hurtigrute om morgenen. (Arkivfoto: Odd Henrik Vanebo)

8. mars var en delegasjon fra Kystverket i Harstad for å finne ut om havna har tatt for mye i anløpsavgift.

Det var etter oppfordring fra Hurtigruten at Kystverket sendte seniorrådgiverne Ingvild Kragset, Torben Tødenes og avdelingsdirektør Sven Tønnessen til byen for å gjennomføre tilsyn.

– Det er for tidlig å konkludere, så vi kan ikke si noe i dag om Harstad har krevd inn for mye. Vi regner med å ha en rapport klar til påske, sier de de til Harstad Tidende.

Hurtigruten mener havna gjennom flere år har tatt for mye betalt for skipenes dagligeanløp i Harstad. Hurtigruten mener at selskapets skip produserer 37 prosent av de totale inntektene til havna.

Skjønnsmessige vurderinger

Anløpsavgift er selvfinansierende, og kan bare gå til å dekke helt bestemte kostnader. Det er ikke meningen denne avgiften kan finansiere den øvrige driften.

– Vi har en åpen og god dialog med havneledelsen og de ansatte. Vi har gjennomført en intervjurunde med dem, og har fått med oss dokumenter som vi skal granske de kommende ukene. Noe av det som er kommet fram i dag er saker som vil være skjønnsmessige vurderinger. Derfor må vi bruke litt tid på dette, sier Kystverkets utsendte.

Hurtigruten mener at prispolitikken i Harstad straffer veldig hardt, og at selv den lovregulerte anløpsavgiften er for høy. Stein Lillebo har tidligere sagt til Harstad Tidende at de opplever anløpsavgiften som høyere enn det som kan regnes som selvkost.

Havna har sagt seg uenig i vurderingene fra Hurtigruten.

Imponert

Tønnessen lot seg imponere over havna, og skrøt av de mange prosjektene som er i gang.

– Vi har fått en grundig og god gjennomgang av hele havneprosjektet. Det virker veldig spennende, og Harstad vil få en flott havn når alt er ferdig, sier han.

(Kilde: Harstad Tidende)

Relaterte artikler