Sjøtransport må til for vekst i sjømatnæringen

Paul Ingvar Dekkerhus: – Vi inviterer rederier og vareeiere, speditører, transportører og politikere til bords. (Foto: NTHR)

Mer fisk fra vei til sjø er tvingende nødvendig for å kunne fortsette veksten i sjømatnæringene, mener Bellona. Insentivordningen kan realisere sjømateksport på kjøl fra Trøndelag til Europa.

I ti år har Kysthavnalliansen jobbet med å få på plass en sjøtransportrute for fersk sjømat fra Trøndelag til Europa. Denne ruta har alene potensial til å fjerne 50 prosent av «laksetrailerne» fra trønderske veier første driftsår. Det tilsvarer 13.000 vogntog.

Sjøtransport tvingende nødvendig

– Norge er verdensmester på miljøvennlig skipsteknologi, og vi har verdens beste sjømat. Det er på tide å kombinere dette slik at vi får på plass miljøriktige transportløsninger. Mer fisk fra vei til sjø er tvingende nødvendig for å kunne fortsette veksten i sjømatnæringene.

Det sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen i Bellona. Han har i en årrekke jobbet med spørsmål knyttet til skipsfart, både i Norge og internasjonalt. Paulsen er en av foredragsholderne, når Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i samarbeid med Kystverket inviterer til konferansen Blå mat – Grønn logistikk 2017 i Rørvik 23.-24. mars.

Jan Kjetil Paulsen: – Mer fisk fra vei til sjø er tvingende nødvendig. (Foto: Bellona)

Samferdselsdepartementet applauderer initiativet til sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa, og forventer en søknad til insentivordningen.

– Nå inviterer vi rederier og vareeiere, speditører, transportører og politikere til bords for å realisere et av landets mest banebrytende godstransportprosjekter, sier Paul Ingvar Dekkerhus, havnedirektør i NTHR.

Samfunnsnyttig og viktig for kysten

Inger Beate Hovi: – De foreløpige tallene tyder på at samfunnsøkonomien totalt sett vil være positiv. (Foto: TØI)

På konferansen presenterer både norske og utenlandske aktører konkrete seilingsløsninger for eksport av fersk sjømat fra Trøndelag til Europa. Transportøkonomisk institutt (TØI) jobber på spreng med en studie av samfunnsnytten av sjøtransportruten. Inger Beate Hovi er TØIs forskningsleder for næringslivets transportbehov, og presenterer rykende ferske tall på konferansen.

– Studien vi nå gjør på oppdrag for Kysthavnalliansen inkluderer faktorer som miljø, ulykker og infrastrukturslitasje. De foreløpige tallene tyder på at samfunnsøkonomien totalt sett vil være positiv, sier Hovi.

Stor enighet om blå vekst

Terje Aasland: – Vårt mål er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. (Foto: Stortinget)

Konferansen arrangeres i den midtnorske innovasjonshovedstaden for sjømat, Rørvik, samtidig med Skreifestivalen. Det gir en perfekt ramme for planlegging av logistikk og vekstmuligheter for framtidas kystnæringer – næringer som både regjering og opposisjon har store ambisjoner for.

– Vårt mål er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. For å lykkes må det satses mer på forskning, teknologiutvikling og forbedringer i produksjonen. Arbeiderpartiet vil videreutvikle og bygge bro mellom Norges sterke posisjon innen akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon, sier første nestleder Terje Aasland (Ap) i Stortingets energi- og miljøkomité, som sammen med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) innleder til konferansen.

Program og påmelding på http://bit.ly/havn2017. Påmeldingsfrist 8. mars.

(Pressemelding)

 

Relaterte artikler