”Sjøveien er miljøveien”

Arnt-Einar Litsheim: – Det må følge med gode virkemidler for å drive frem drivstoffomlegging. (Foto: Norsk Havneforening)

Derfor lønner det seg å investere i infrastruktur til alternative drivstoff.

Dette er konklusjonen i en studie DNV GL har gjennomført for Kystverket. Rapporten vurderer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til potensielle investeringer i infrastruktur for LNG, biodrivstoff, landstrøm og ladestrøm i de 18 største havnene i Norge.

– Her må tiltakene følge etter, og vi har store forventninger til den kommende NTP. sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Oppdrag fra Kystverket

Kystverket har gitt DNV GL oppdraget med utgangspunkt i en mulig etablering av en statlig tilskuddsramme som dekker deler av havnenes investeringer i miljøtiltak. I plangrunnlag for NTP 2018-2029 har etatene foreslått å sette av 1,2 milliarder kroner i planperioden til en tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessig gode havner. 

Sjøveien er miljøveien

– Rapporten gir interessant lesning. Regjeringen har satt noen veldig ambisiøse mål for klimagassreduksjoner fra transportsektoren, og da må det følge med gode virkemidler for å drive frem drivstoffomlegging både på landsiden og sjøsiden. Samtidig må vi heller ikke glemme at sjøveien er miljøveien. Klarer vi å flytte noe av dagens veitransport over på sjø har vi redusert klimagassutslippene fra transportsektoren ytterligere, og samtidig redusert kø og trafikkulykker på veiene. Det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt, fremholder Arnt-Einar Litsheim.

Les hele rapporten her  

(Kilde: Norsk Havneforening)

Relaterte artikler