Arkiv pr måned: mars 2017

”Innebærer ikke overkompensasjon”

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kunngjorde i går at de i sak om klage på overkompensasjon til Hurtigruten for sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes er kommet til at avtalen mellom staten og Hurtigruten ikke innebærer...