Tilskudd til sjøtransport

Redere som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket.

– Sjøtransportens styrke er å kunne frakte store mengder gods over lange strekninger mer klima- og miljøvennlig enn de andre transportformene, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen (bildet).

Stortinget har bevilget 82 millioner kroner til denne ordningen i 2017.

(Kilde: nrk.no)

Relaterte artikler