Får fram havnæringens vektspotensial

På bildet ser en Dolwin Beta ved havn i Haugesund. Dolwin Beta er Aibels første plattform for fornybar energi til havs, og er omtalt i Regjeringens havstrategi. Til Høyre i bildet sees det flytende produksjonsskipet Petrojarl Knarr. (Foto: Øyvind Sætre)

Regjeringen la tirsdag fram sin havstrategi som understreker havnæringens viktighet og vektspotensial.

Ifølge en pressemelding fra Karmsund Havn understreker den fremlagte strategien havnæringenes viktighet og vekstpotensial, og viser tydelig at regjeringen ønsker å legge til rette for videreutvikling i maritim sektor. Strategien nevner spesielt fiske og havbruk, olje og gass, og skipsfart. I en slik satsing vil havnens rolle være sentral på alle områder. Karmsund Havn drifter Haugesund Offshore og Subseabase, Killingøy, hvor flere tunge subseaaktører er etablert.

I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold foregår svært mye innovasjon på basen. I forbindelse med utvikling av den nye havstrategien, vil det verdensledende clusteret på Killingøy kunne spille en helt sentral rolle i de operasjonene som skal foregå på dypt vann.

Vestlandets største godshavn

Haugesund Cargo Terminals, Husøy, er både nasjonal fiskerihavn og Vestlandets største godshavn, med linjeskip som anløper tilnærmet daglig til og fra kontinentet. Terminalen skal bygges ut til å bli en av de største havnene i Norge målt i areal og kaikapasitet. Havnen vil være i en særstilling til å kunne ta del i den videre utviklingen av havrommet.

Regjeringen sier i sin strategi at god infrastruktur må ligge til grunn for at havnæringen skal kunne operere så effektivt og miljøvennlig som mulig. Karmsund Havn sier seg svært enig i dette utspillet, og tar sin rolle på alvor. Den storstilte utbygging på Husøy, hvor teknologi og miljø står i høysetet gjennom konseptet Intelliport, understreker det i pressemeldingen.

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler: – Karmsund Havn gleder seg over regjeringens fremlagte havstrategi, og dens fokus på innovasjon og utvikling innen havnæringene. Vi er klar for å ta en viktig rolle som tilrettelegger og pådriver i arbeidet med å realisere strategien.

En vitamininnsprøytning for sjøtransport

Arne Jakobsen, administrerende direktør i North Sea Container Line, var tilstede da regjeringens havstrategi ble lansert i dag 21. februar 2017. Strategien ble i Haugesund presentert av stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H).

– Jeg var i forkant av presentasjonen spent på hvordan sjøtransport ville bli vektlagt. NorthSea Container Line driver linjetrafikk med 5 større containerskip mellom Norge og kontinentet. Havrommet er vår arbeidsplass. Vi har jobbet tett sammen sjømatsektoren i mange år, og laget gode internasjonale logistikk systemer for disse, sier Jakobsen.

– Jeg er glad for den offensive holdningen blant annet knyttet til å fremme sjøtransport i form av ønske om å forlenge det eksisterende NOx-fondet og incentivordning for godsoverføring. Det er også gledelig å registrere regjeringens ønske om at større andeler av sjømatproduksjonen i Norge skal transporteres med skip.

– Havstrategien understreker også viktigheten av å få til grønnere sjøtransport, og legger godt til rette for dette gjennom innovasjonsmidler til næringen. En god vitamininnsprøytning for oss som ønsker videreutvikle langsiktige transportkorridorer på kysten og i Nordsjøen, avslutter Jakobsen.

Arne Jakobsen er glad for den offensive holdningen til å fremme sjøtransport uttrykt gjennom regjeringens havstrategi.

Relaterte artikler