Staten vil ta mer av regningen i Kirkenes

Regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket og regionvegsjef Torbjørn Naimak ønsker å starte arbeidet med regulere Høybukta vest. (Foto: Statens vegvesen)

Staten vil ta mer av regningen for arbeidet med ny havn ved Høybukta vest, bak flyplassen i Kirkenes.

– Fantastisk! Nå bærer det av gårde, sier kommunepolitiker Staal Nilsen (Frp) om gladmelding fra statens menn onsdag morgen.

Statens vegvesen og Kystverket tilbyr seg å ta ansvaret for reguleringsplanen i forbindelse med ny havn. De vil også dekke kostnadene etter nærmere avtale.

De to store etatene kom med tilbudet i en pressmelding i går.

Hvor den nye storhavnen skal ligge er ikke endelig bestemt, men regjeringen anbefalte i desember å betale veien til havna hvis den legges i Høybukta vest, like bak flyplassen.

Klares til å starte

Hele pressmeldingen her: Statens vegvesen og Kystverket er klare til å starte arbeidet med å planlegge ny storhavn i Høybukta vest, i samarbeid med Sør-Varanger kommune.

Arbeidet er en oppfølging av regjeringens beslutning fra desember om å anbefale at en eventuell ny havn i Kirkenes lokaliseres til Høybukta vest.

– Dette er et prosjekt som har nasjonal og internasjonal betydning. Derfor er det naturlig at staten bidrar med tilrettelegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket.

Omfattende planarbeid

De to statlige etatene tilbyr derfor å ta ansvaret for reguleringsplanarbeidet, og vil også dekke kostnader etter nærmere avtale. Planarbeidet inkluderer blant annet omfattende grunnundersøkelser, samt konsekvensutredning med kartlegging av landskap og naturmiljø.

Ved å utarbeide en detaljert plan, har man også et konkret grunnlag for å kartlegge interesser og konflikter, for eksempel i forhold til reindrifta og Forsvaret. Dette gir også grunnlag for nærmere dialog med interessenter og planlegging av avbøtende tiltak.

Godt grunnlag

– Vi er klar over at det fortsatt er ulike interesser og meninger om lokalisering av havn. Men når regjeringen har anbefalt lokalisering, mener jeg vi har et godt grunnlag for å gå videre med planleggingsarbeidet, og også prøve å samle aktørene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Statens vegvesen og Kystverket vil be Sør-Varanger kommune avklare om de ønsker at det skal gjennomføres reguleringsplanarbeid for Høybukta vest. Totalt er arbeidet med reguleringsplan beregnet å ta 18 måneder. Mange av undersøkelser som inngår, må gjøres i sommerhalvåret, og etatene er derfor opptatt av å komme i gang så raskt som mulig.

Statens vegvesen og Kystverket legger opp til at Sør-Varanger kommune er reguleringsmyndighet, på vanlig måte.

Les mer om utredningsarbeidet om ny havn i Kirkenes her.

 

Relaterte artikler