Jernbanen skaper trøbbel for Moss havn

Denne 3D-tegningen av Moss havn anno 2020 forelå i 2010: I den utsprengte fjellhallen håndteres og lagres containerne og gods. Den nye kaia rett utenfor er anlagt med stein fra Kleberget. Det syder av effektiv travelhet. Egne havnespor knytter havnen til den nye jernbanen under byen. Bilene forsvinner inn i ny tunnel, rett på E6. Barn og voksne bader på stranda i sør og byens hobbyfiskere håver inn sine flotte fangster langs sørkanten av havna på den nye havneavslutningen. (Illustrasjon: Jansen Arkitekter AS)

Moss havn hadde en nedgang i containertrafikken på åtte prosent i fjor. Noe av nedgangen forklares med kommende jernbaneutbygging.

Det melder NRK Østfold: – Usikkerheten som har bredt seg rundt fremdriften av Jernbaneverkets sine tiltak i Moss gjør at noe last er flyttet andre steder og da ikke kommer inn til Moss havn lenger, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

I 2016 gikk 58 000 containere gjennom havna i Moss mot 63 000 året før.

Flere årsaker

Nedgangen i godsmengden skyldes ikke bare usikkerhet omkring jernbaneutbyggingen.

Høsteland Sundby viser også til at det er en generell nedgang i verdensøkonomien og en nedgang i importen som berører Moss havn.

Og i Drammen og Larvik har det vært en markert nedgang, mens containertrafikken over Oslo havn har økt omtrent tilsvarende nedgangen i Moss. Mens i Borg havn økte containertrafikken til knapt 48 000, en økning på en prosent fra året før.

For årene som kommer blir utfordringen i Moss å drive havna samtidig som det bygges nytt dobbeltspor gjennom byen, mener havnesjefen.

Veier i Moss må legges om

Dersom Stortinget bevilger penger regner Bane NORs prosjektsjef, Jarle Rasmussen at det blir byggestart i Moss i 2019. Han ser på trafikkavviklingen som en stor utfordring i anleggsperioden.

– Riksvei 19 skal fungere hele tiden. Vi skal bygge om veinettet i flere etapper for å opprettholde trafikken. Det ser vi på som en utfordring å få det til på en god måte så tredjepart blir minst mulig forstyrret.

Nåværende jernbanespor skal også legges om midlertidig, nesten ut til kaikanten.

Moss kommune har krevd av Bane NOR at er det blir sørget for at havna kan være operativ.

(Kilde: NRK/Østfold)

 

 

 

Relaterte artikler