”Havnene bør ivareta beredskapsoppgavene»

Det er best at havnene ivaretar beredskapsoppgavene, mener Norsk Havneforening og KS Bedrift havn.

De to foreningene møtte statsråd Ketil Solvik-Olsen fredag ettermiddag (bildet). – Hovedtema for møtet var havnas rolle som offentlig myndighetsutøver og den rollen havnene har i å sikre sikkerhet og fremkommelighet i sjøområdet, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening.

Uenig med Kystverket

– Havnene gjør en viktig samfunnsinnsats og det er en god ressursutnyttelse at havna ivaretar denne rollen, fortsetter Litsheim. – Hvordan skal havne- og farvannsforvaltningen være? Vi er uenige med Kystverket når de anlegger en for restriktiv tolkning av havne- og dfarvannslovens §25. En må ikke bare fokusere på plikten, men også det handlingsrommet paragrafen gir. Havnene er forskjellig, da blir det også forskjeller i avgiften mellom havnene. Slik er systemet lagt opp.

”Kjenner de lokale forholdene”

– Hvis ikke havnene som er til stede og kjenner de lokale forholdene skal gjøre dette arbeidet, hvem skal da gjøre det? Det vil ikke være god ressursforvaltning at Kystverket bygger opp en beredskap og et apparat. De kan ikke være til stede overalt uten stor tilførsel av ressurser.  Lokalt havnevesen bør kunne rydde opp i hoved- og bi-led. Dette kan innebære en havnevakt tilpasset lokale behov, døgnkontinuerlig om nødvendig, tilgang til havnebåt, å styre innseilingen til havn, arbeide med kommunale planer og mer. Dette er offentlige oppgaver som bør belastes anløpsavgiften.

”Best effektivt og samfunnsøkonomisk mest lønnsomt”

Norsk Havneforening mener det er både best, mest effektivt og samfunnsøkonomisk mest lønnsomt at de kommunale havnene ivaretar de offentlige beredskapsoppgavene. Havnene har lokal tilstedeværelse, kompetanse og ressurser, og det vil være i skipsfartens og samfunnets interesse. Et havari kan koste enorme summer i skade! avslutter Litsheim.

(Pressemelding)

Relaterte artikler