Senjahopen havn reguleres

Foto: Berg kommune

Berg kommune starter nå en omfattende regulering av Senjahopen havn.

Bakgrunnen er at Kystverket skal i gang med utdyping og utvidelse av innseilinga til havna, samt utdyping av områdene utenfor kaianleggene.

I kommende Nasjonal Transportplan-periode (NTP) har Kystverket foreslått at det bevilges 117 millioner kroner til tiltaket. NTP skal behandles av Stortinget i løpet av våret 2017.

Kommunens målsetting er at massene som tas ut skal brukes for å fylle ut nye kai- og industriarealer.

Viktig tiltak

Senioringeniør Cato Solberg i Kystverket har tidligere uttalt til Folkebladet at Kystverket anser behovet for å utbedre innseilinga til Senjahopen med større bredde og dybde, samt å mudre inne i sjølve havna, som en av de viktigste oppgavene å løse i kommende Nasjonal Transportplan-periode: – Dette er et prosjekt som vil ha stor samfunnsmessig nytteeffekt.

– Vi har derfor rangert Senjahopen høyt i vår innstilling til Nasjonal Transportplan 2018–2029. Vi ønsker å løse prosjektet tidlig i planperioden. Den endelige prioriteringa blir opp til politikerne å avgjøre.

Favner bredt

Den kommende reguleringsplanen vil omfatte fjærsonen rundt hele Hopsvatnet, samt et stykke utenfor på begge sider av innseilinga.

(Kilde: folkebladet.no)

Relaterte artikler