Ingen tar ansvar for forurenset havn

BUGØYNES: Uklart hvem som har ansvaret for å rydde opp i forurensningen. (Foto: Wikipedia)

BUGØYNES: Uklart hvem som har ansvaret for å rydde opp i forurensningen. (Foto: Wikipedia)

Havbunnen utenfor slipen på Bugøynes er ’til dels sterkt forurenset’. Det viser en rapport Sweco har laget for Finnmarkseiendommen. Rapporten viser at det er behov for tiltak for å hindre spredning av miljøgifter.

Det skriver Sør-Varanger Avis. NRK har fulgt opp og spør om hvem som skal ta ansvaret for å rydde opp: Det er man ikke enige om.

Fraskriver seg ansvar

– Dette er en sak som vi har arvet i Finnmarkseiendommen (FeFo). Forurensningen har funnet sted før Fefo ble opprettet. Vi er veldig tydelig på at vi ikke har et ansvar for opprydning av dette, sier kommunikasjonssjef Erik Palm i FeFo til NRK.

Fefo er i dag grunneier av selve slippen i hava og områdene i sjøen like på utsiden. Tidligere var det et skipsverft i havna, med dette ble nedlagt da det gikk konkurs i 2010. Tidligere eiere av skiftverftet og Fefo har fått pålegg av Fylkesmannen i Finnmark får å foreta miljøundersøkelser, men dette har ikke blitt gjort før nå. Miljødirektoratet påla Fefo og gjøre en Miljøundersøkelse i 2015, og resultatene av dette er nå å finne i rapporten til Sweco.

Store kostnader for å rense opp

Sweco vurderer at totale kostnader for mudring og tildekking i sjøen kommer på drøyt 30 millioner kroner. Dersom det ikke er behov for mudring, kun tildekking, kan utgiftene reduseres til rundt 3,4 millioner kroner, skriver Sør-Varanger avis.

Også Sør-Varanger kommune er involvert i prosessen fordi kommunen eier noe av eiendommen i havna og er tidligere, i likhet med Fefo og det nedlagte skiftverftet, blitt pålagt å foreta miljøundersøkelse av eiendommen de besitter.

– Kommunen har tre små eiendommer på land, bak undersøkelsesområdet. Fefo er grunneier på selve slippen, og i sjøen utenfor, så det vi venter på nå er et svar på Fylkesmannen om hva vi skal gjøre videre, sier avdelingsleder Trygve Sarajärvi ved plan- og byggesaksavdelingen i Sør-Varanger kommune.

Bygdelag ber noen ta ansvar

Fylkesmannen sier imidlertid til NRK at det er for tidlig å si noe om hvem som har ansvar for opprydningen.

Asbjørn Kiviniemi fra bygdelaget i Bugøynes, mener det er likegyldig hvem som egentlig har ansvaret for å rydde opp i forurensningen.

– Jeg syntes det er rart at det ikke blir tatt grep om dette og får det opp, i stedet for å si at det ikke er mitt ansvar. Man kan ikke legge et helt samfunn brakk og øde, og at ikke båter kan komme inn fordi det er så mye forurensning i havna, sier Kiviniemi til NRK.

 

 

Relaterte artikler