Konflikt i Åfjord kan være løst

Norges eldste skjellprodusent, Snadder og Snaskum AS, frykter for at mudringsarbeidet kan true store mengder blåskjell. (Foto: fosenbrifing.no)

Norges eldste skjellprodusent, Snadder og Snaskum AS, frykter for at mudringsarbeidet kan true store mengder blåskjell. (Foto: fosenbrifing.no)

Konflikten mellom mudring av havn og skjellanlegg i Åfjord kan ha funnet sin løsning.

Da planene om mudring av området der den nye djupvasskaia på Monstad ble lagt ut til høring, kom det raskt reaksjon fra de to lokale skjellprodusentene.

I samband med mudringa har en beregnet at om lag 11.000 kubikkmeter med løsmasse må tas opp for å oppnå ønsket dybde utafor Aunskjæret, skriver FosnaFolket.

Dumping

Rissabedriften Snadder og Snaskum AS og åfjordsbedriften Norgeskjell AS har begge anlegg i nærheten ikke langt fra den planlagte havna.  Imidlertid er det planene om å dumpe de leirholdige løsmassene andre steder i fjorden som vekker størst bekymring.

Arnulf Koteng fra Norgesskjell AS og Magne Hoem fra Snadder og Snaskum AS frykter begge at dette arbeidet kan true store mengder med blåskjell.

Skånsom løsning

I ei høringsuttalelse som ble sendt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ber de om at det planlagte arbeidet blir gjort på mest mulig skånsom måte. De ønsker at at minst mulig leire og slam føres ut i fjordvatnet og at overskuddsmasse ikke dumpes like i nærheten av skjellanleggene.

Leirelag

I siste formannskapsmøte orienterte rådmann Per Ola Johansen politikerne om at de hadde sett på mulige løsninger. Det viser seg at et område på om lag 25 dekar der det ennå ikke er utfylt kan brukes til å deponere massen. Dette skal kunne gi et om lag en halv meter tjukt lag som hovedsakelig vil bestå av leire. De som arbeider med det tekniske i kommunen, har ennå ikke konkludert. Det gjenstår også å gå en runde med fylkesmannens miljøvernavdeling.

– Dette kan være løsningen på problemet, opplyser Johansen til lokalavisa FosnaFolket.

 

Relaterte artikler