Tapte mot Holship

Etter å ha tapt både i tingretten og lagmannsretten har Holship fått medhold i Høyesterett i striden med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).
Web_Havnearbeidere

Høyesterettsdommen er avsagt under dissens, men flertallet mener at NTF ikke har fortrinnsrett til lossing og lasting av skip.

Holship Norge har siden april 2013 vært boikottet av  Transportarbeiderforbund som hevder at rederiet må inngå tariffavtale og binde seg til å bruke havnearbeidere organisert hos dem.
Det har nå Høyesterett slått fast at Holship ikke må og ti mot sju dommer har kommet frem til det motsatte også grunngitt hvorfor de mener at boikotten er ulovlig.

web_holship

Etter det Havnemagasinet forstår må LO og Transportarbeiderforbundet ut med over syv millioner i saksomkostninger til Holship. De må også betale 615.000 til Bedriftsforbundet.

Relaterte artikler