170,5 millioner til fiskerihavner

– Denne regjeringen har store ambisjoner for sjømatnæringen. Fiskerihavner er viktig infrastruktur for å få fisken på land, sier fiskeriminister Per Sandberg.

web_fiskerihavn-02

Regjeringen foreslår å tildele 110 millioner kroner til statlige investeringer i fiskerihavner. Av det går 20 millioner til vedlikehold av eksisterende fiskerihamner, mens 90 millioner går til gjennomføring av prosjekter i Mehamn og Båtsfjord.

– For sjøtransport, næringsliv og fiskeri er havnene viktige. Prosjektene betyr også mye for den lokale næringsutviklingen. Regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling ved blant annet å styrke infrastrukturen i fiskerihavnene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I tillegg kommer 60,5 millionerr kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavnanlegg. Stønadsordningen blir administrert av Kystverket, og kommunene må selv yte minst 50 prosent av finansieringen.

– Dette er et godt spleiselag mellom stat og kommune. Så lenge kommunene er villige til å betale er det en god indikator på at det er et fornuftig tiltak de vil i gang med, seier Sandberg.

Foto: Kystverket

Relaterte artikler