Møtes i lagmannsretten på nyåret

Bodø Kommunes og Bodø Havns ankesak mot Hurtigruten AS er berammet.

web_bodo-havn

I juli i fjor saksøkte Hurtigruten AS Bodø havn KF for overfakturering. Hovedforhandlinger fant sted i Salten Tingrett i vår, og Bodø havn ble dømt til å tilbakebetale over tre millioner kroner til Hurtigruten. Tingretten dømte Bodø Havn for å ha beregnet kaivederlag på feilaktig grunnlag, og for å ha krevet in ISPS-avgift uten grunnlag.

Før sommeren ble det kjent at Bodø Kommune ved Bodø Havn KF anket dommen i Salten tingrett.  Nå er saken berammet i Hålogaland Lagmannsrett til uke 3, fra 16. januar 2017. Det er satt av fem dager til saken.

Relaterte artikler