Cxense Display

Ny havnemekling

NHO LT og Norsk Transportarbeiderforbund har berammet nytt meklingsmøte 23. september, med meklingsfrist kl.24:00.

Varsel om plassfratredelse vil foreligge senest 19. september, og en streik vil tidligst kunne iverksettes ved meklingsfristens utløp.

Partene møttes til de første tariffforhandlinger 16. og 17. august, men ble enige om å ta en pause i meklingen for å innhente mer informasjon. Det er Rammeavtale om fastlønn, Sør- og Nord- Norgeavtalen og havneoverenskomsten som det forhandles om.

Web_Havnearbeidere

Relaterte artikler